Patent ve Faydalı Model

Sınırlı bir süre ve yer için üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını veya kullanılmasını engelleme yoluyla sahibine tanınan tekel haklarıdır.

Koruma süreleri başvuru tarihi itibarıyla başlar ve aşağıdaki tabloda belirtilen süreler boyunca koruma devam eder.

Patent ve Faydalı Model arasındaki farklar aşağıdaki tabloda özetlenmektedir:

 

Patent

Faydalı Model

Yenilik

Bakılır

Bakılır

Bulus Basamağı

Bakılır

Bakılmaz

Sanayide Uygulanabilirlik

Bakılır

Bakılır

Usuller ve Usuller Sonucu Elde Edilen Ürünler

Korunur

Korunmaz

Kimyasal Maddeler

Korunur

Korunmaz

Araştırma Raporu / İnceleme Raporu

Var

Yok

Koruma Süresi

7 yıl (İncelemesiz) - 20 yıl (İncelemeli)

10 yıl